Skólanefnd

130. fundur 11. desember 2006 kl. 21:58 - 21:58 Eldri-fundur
130. fundur skólanefndar Eyjafjarðarsveitar, settur í Hrafnagilsskóla kl. 20:30 fimmtudaginn 4. des. 2003.

Viðstaddir: Jóhann ó. Halldórsson, Valdimar Gunnarsson, Aðalsteinn Hallgrímsson, Hafdís Pétursdóttir, Anna Gunnbjörnsdóttir, Karl Frímannsson.

 

Dagskrá fundarins:

1. Starfsáætlanir vegna ársins 2004 - afgreiðsla til sveitarstjórnar

2. Bréf skólastjóra Hrafnagilsskóla vegna aukinnar kennslu í 7. bekk

Formaður skólanefndar, Jóhann ólafur Halldórsson, setti fund og gekk til dagskrár

 

1. Fyrir lágu þessar starfsáætlanir:

* Starfsáætlun fræðslumála 2004 (fskj. 1)

* Starfsáætlun Hrafnagilsskóla fyrir árið 2004 (fskj. 2)

* Starfsáætlun leikskólans Krummakots fyrir árið 2004 fskj. 3)

í starfsáætlun fræðslumála er gert ráð fyrir skiptingu fjárhagsramma málaflokksins sem hér segir:Bundnir liðir  16.742.000
 
Hrafnagilsskóli  164.980.603
 
Leikskólinn Krummakot  32.400.000
 
Umferðarskóli  40.000
 
Dagvistun í heimahúsum  550.000
 
óráðstafað til verkefna - ófyrirséð  2.514.397
 
Samtals
  217.227.000
 

á næsta ári setur skólanefnd sér að skoða sérstaklega nokkra þætti í rekstri þeim sem nefndin hefur á sinni könnu, nl. húsnæðismál skólanna, mötuneytismál og skólaakstur. Leitað verður samanburðarupplýsinga hjá öðrum sveitarfélögum og stefnt að því að leita hagræðingar og sparnaðar auk þess sem skilgreind verði rekstrarleg mörk milli aðila.Karl Frímannsson fjallaði um og skýrði starfsáætlun Hrafnagilsskóla, einkum tölulegar upplýsingar um skólastarfið næsta skólaár.

Gert er ráð fyrir 199 nemendum og verður heildarkennslustundafjöldi 602.

Stöðugildi við skólann eru nú samtals 32,34, þar af í kennslu 23,54 en á næsta skólaári fækkar kennslustundum um 22 stundir og minnka stöðugildi sem því svarar.

Fjárhagsáætlun skólans fyrir 2004 er í grófum dráttum svo látandi:

 

% af útgj. útgjöld tekjur

Tekjur -9.101.232

Laun 58,1% 101.056.350

Rekstur 5,2% 9.114.007

Viðhald 0,6% 1.014.300

Húsnæði 21,4% 37.310.968

Annað 14,7% 25.586.210

Samtals 100,0% 174.081.835 -9.101.232

Alls 164.980.603

 

þessar niðurstöður náðust með því að miðað við síðustu fjárhagsáætlun náðist fram hagræðing hér og þar:

 

Almennur rekstur 3.000.000

Nem. gjöld (tekjur) 1.117.000

Fækkun kest. 1.220.000

V. leiguhúsn 420.000

Launuð leyfi 200.000

Færri aukaferðir 100.000

Aksturáætlun að öðru leyti 130.000

Samtals 6.187.000

 

Anna Gunnbjörnsdóttir, leikskólastjóri Krummakots, gerði grein fyrir starfsáætlun Krummakots fyrir árið 2004.

Næsta ár er gert ráð fyrir ca 318 dvalartímum að meðaltali daglega. "Barngildi" pr. stöðugildi starfsmanns verður 7,98 sem er fast að viðmiðunarmörkum.

Fyrirhuguð er a.m.k. ein könnun á viðhorfum foreldra til þjónustu leikskólans.

Gjaldskrár hækka um 3,5% við upphaf rekstrarársins.

 

Fjárhagsáætlun er í meginatriðum sem hér segir:

 

% af útgj. útgjöld tekjur

Tekjur -8.943.953

Laun 70,00% 28.939.992

Alm. rekstur 14,77% 6.104.527

Viðhald 1,16% 480.000

Húsnæði 13,75 5.683.434

Annað 0,33% 136.000

Samtals 100,0% 41.343.953 -8.943.953

Kostnaður alls: 32.400.000

 

Gert er ráð fyrir kostnaði vegna forfalla sem nemur 4% af launum og launatengdum gjöldum. Stefnt er að óbreyttu starfsmannahaldi (jafnmörgum stöðugildum).

Fyrirsjáanlegt er að öll börn frá 18 mán., aldri sem nú eru á biðlista fá leikskólavist á Krummakoti árið 2004.

Skólanefnd samþykkir þær starfsáætlanir sem lagðar hafa verið fram og þar með þá tillögu til sveitarstjórnar um gjaldskrár.

 

2. Karl Frímannsson gerði grein fyrir því að í einum bekk skólans virtust hafa safnast saman margvísleg vandamál sem hafa leitt til þess að nauðsynlegt hefur reynst að auka kennslu í bekknum sem nemur 20 stundum á viku, a.m.k.. næstu þrjá mánuðina. Auk þess hefur vegna þessa fallið til nokkur sérfræðikostnaður sem greiðist á þessu ári, auk þriðjungs kennsluviðbótarinnar. (Sjá nánar fskj. 4)

Fleira gerðist ekki - fundi var slitið kl. 22:30

Fundargerð ritaði Valdimar Gunnarsson
Getum við bætt efni síðunnar?