Ársreikningur 2015 afgreiddur

Ársreikningur Eyjafjarðarsveitar fyrir árið 2015 var afgreiddur á fundi sveitarstjórnar 18. maí 2016.   Rekstur Eyjafjarðarsveitar gekk vel á árinu 2015.     

Heildartekjur A og B hluta voru 893,5 millj. og sem er 8% hækkun frá fyrra ári.  Heildarútgjöld án fjármagnsliða voru 843,5 millj.  sem er hækkun um 6,7%.  Fjármagnsliðir voru 10,8 millj. og rekstarafgangur 39,2 millj. Rekstrarniðurstaða ársins var í samræmi við áætlun ársins sem gerði ráð fyrir 38 millj.  

Kennitölur úr rekstri sveitarfélagsins bera vott um mjög sterka stöðu.

Veltufé frá rekstri var 71,2 millj.  sem eru 8% af rekstrartekjum. Skuldaviðmið er 32,6 % en í lögum er kveðið á um að hámarksviðmiðið sé 150%.

Fræðslumál eru stærsti málaflokkurinn en til hans runnu 479,4 millj. á árinu 2015 eða 62,5% af skatttekjum. Íþrótta- og tómstundamál er næst stærsti málaflokkurinn en til þeirra mála var varið um 88,9 millj. eða 11,6% af skatttekjum.

Um 28,1 millj. var varið í fjárfestingar á árinu 2015. Ekki voru tekin ný lán á árinu 2015 en eldri lán voru greidd niður um 27,2 millj.   Handbært fé í árslok var 106,9 millj.  Íbúar Eyjafjarðarsveitar voru 1.033 í lok ársins 2015

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar í síma 463-0600.