Höskuldsstaðir – tillaga að breytingu á aðalskipulagi

Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar, 1. mars.2011, er hér með auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 vegna landnotkunar að Höskuldsstöðum skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felur í sér að afmörkunibúðarsvæðis ÍS15 er breytt og minnkar líttillega aukþess sem íbúðum fækkar úr 25 í 24.

Skipulagið, sem er sett fram á meðfylgjandi uppdrætti er til sýnis á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar. Tillagan liggur einnig frammi á Skipulagsstofnun.

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til og með 18. apríl 2011. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skrifstofu Eyjafjarðarsveitar.

Sveitarstjóri