Umsókn um styrk til menningarmála

Auglýst er eftir umsóknum á heimasíðu sveitarinnar. Umsóknir skulu berast tveimur vikum fyrir auglýstan úthlutunardag sem er 1. apríl og 1. nóvember ár hvert. Úthlutunarregur: https://www.esveit.is/static/files/ErindisbrefNefnda/Menningarsjodur.pdf

Upplýsingar um forsvarsmann/tengilið verkefnis:

Upplýsingar um félagasamtök/stofnun/fyrirtæki:

Upplýsingar um verkefni:

Stutt og hnitmiðuð kynning á verkefninu til að setja í fréttatilkynningu á miðla sveitarfélagsins ef verkefnið hlýtur styrkveitingu.
Hvert er markmiðið með verkefninu og hvert er gildi þess fyrir menningarlífið? Hvenær er gert ráð fyrir að verkefnið hefjist og hvenær lýkur því? Hver er markhópurinn?
Gefið upplýsingar um samstarfsaðila ef einhverjir eru og hlutverki þeirra í verkefninu.
Lýsið einstökum verkþáttum eftir því sem við á, hvenær þeir hefjast og hvenær þeim lýkur.
Í kostnaðaráætluninni skal skipta verkefninu niður í verkþætti og gera grein fyrir kostnaði hvers og eins. Þessum lið má einnig skila í fylgiskjali.
Gerið grein fyrir fjármögnun verkefnisins, sem getur verð eigið framlag (fjár- og/eða vinnuframlag), annað framlag og áætlaður styrkur. Verkefnið þarf að vera fjármagnað að fullu, þ.e. samræmi sé á milli kostnaðaráætlunar og fjármögnunar. Þessum lið má einnig skila í fylgiskjali.
Lýsið hvernig verður staðið að kynningu verkefnisins.