Auglýsingablaðið

1198. TBL 21. júní 2023

Auglýsingablað 1198. tbl. 15. árg. 21. júní 2023.

 


Leikskólinn Krummakot auglýsir eftir deildarstjóra í fullt starf

Leikskólinn er í Hrafnagilshverfi, aðeins tíu kílómetra sunnan Akureyrar. Á Krummakoti eru 69 dásamleg börn sem eru á aldrinum 1-6 ára. Svæðið í kringum skólann er sannkölluð náttúruperla, útikennslusvæðið stórt og gönguleiðir víða. Við leggjum áherslu á jákvæðan aga, söguaðferð og útikennslu. Starfsmannahópurinn á Krummakoti er öflugur og stendur þétt saman. Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands. Unnið er að byggingu nýs húsnæðis fyrir leikskólann sem stefnt er á að opna árið 2024/2025 og gefst því færi á að taka þátt í spennandi tímum og mótun starfsins í nýju húsnæði.

Menntunar-og hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið kennari
• Færni í að vinna í stjórnendateymi
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði, góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Góð íslenskukunnátta skilyrði
• Metnaður og áhugi til að þróa gott skólastarf

Umsóknarfestur er til 3. júlí 2023.
Umsóknum skal fylgja ferilskrá og upplýsingar um meðmælendur. Öllum umsóknum verður svarað. Frekari upplýsingar veitir Erna Káradóttir leikskólastjóri í síma 464-8120. netfang erna@krummi.isUmsjónarmaður eignasjóðs Eyjafjarðarsveitar

Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða umsjónarmann Eignasjóðs Eyjafjarðarsveitar. Starfið felst í almennri umsjón fasteigna sveitarfélagsins og umhverfis, eftirliti með ástandi eigna og gerð fjárhagsáætlana.
Umsjónarmaður eignasjóðs sinnir viðhaldsáætlanagerð, auk annarra verkefna, svo sem viðhaldi gatna, lagna og fleira sem til fellur og heyra undir verkefni eignasjóðs. Umsjónarmaður eignasjóðs sinnir einnig minniháttar framkvæmdum og viðhaldi á vegum sveitarfélagsins. Umsjónarmaður leitar eftir tilboðum og semur við verktaka um stærri verk og hefur eftirlit með framkvæmd verkefna. Umsjónarmaður starfar sem verkstjóri yfir öðrum starfsmönnum eignasjóðs og hefur samskipti við notendur fasteigna og forstöðumenn þeirra. Umsjónarmaður situr fundi framkvæmdaráðs. Næsti yfirmaður umsjónarmanns er sveitarstjóri. Skilyrði er að viðkomandi hafi bílpróf og geti unnið utan venjulegs dagvinnutíma í tilfallandi tilvikum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Æskilegt er að umsækjandi hafi iðnmenntun eða aðra menntun á sviði bygginga sem nýtist í starfi. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í starfi, heilsuhraustur, duglegur, skapgóður og tilbúinn til að takast á við margvísleg verkefni. Við mat á umsóknum verður auk þess horft til reynslu umsækjanda af áætlanagerð og verkumsjón. Gert er ráð fyrir að umsækjandi búi yfir tölvu- og snjallsímakunnáttu.

Um laun fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir um starfið, ásamt ferilskrá og tilvísun til tveggja meðmælenda, skal senda á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9, 605 Akureyri, eða á netfang skrifstofustjóra, stefan@esveit.is merkt „Eignasjóður 2306015“ í efnislínu (e. subject).

Umsóknir skulu hafa borist á skrifstofu eða í tölvupósti eigi síðar en 14. júlí 2023.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Árnason, skrifstofustjóri í síma 463-0600.Líf í Leyningshólum - fjölskylduviðburður

Skógræktarfélag Eyfirðinga býður upp á skógargöngu, fræðslu um skordýr og
kennslu í tálgun í Leyningshólum, Eyjafjarðarsveit sunnudaginn 25. júní á milli
kl. 11:00 og 14:00. Heitt á katlinum.
Nánari upplýsingar á facebooksíðu félagsins og www.kjarnaskogur.is

 


Umhverfisnefnd Eyjafjarðarsveitar hefur reglubundið veitt verðlaun fyrir framúrskarandi umgengni og snyrtimennsku. Atvinnu- og umhverfisnefnd óskar hér með eftir tilnefningum frá íbúum Eyjafjarðarsveitar fyrir annars vegar fyrirtæki eða bújörð og hins vegar fyrir íbúðarhús og nærumhverfi þess.
Einnig má gjarnan koma ábendingum á framfæri til nefndarinnar um einstaklinga sem hafa beitt sér sérstaklega í þágu umhverfismála í Eyjafjarðarsveit. Tilnefningar og ábendingar þurfa að berast fyrir 1. júlí til skrifstofu Eyjafjarðarsveitar á netfangið esveit@esveit.is
Atvinnu- og umhverfisnefnd.

 


Smámunasafnið opnar á ný – afleysing óskast
Eyjafjarðarsveit og Minjasafnið á Akureyri hafa gert með sér samning um rekstur Smámunasafnsins út árið. Smámunasafnið verður opið í sumar frá 22. júní til 20. ágúst frá miðvikudegi til sunnudags
klukkan 13:00-17:00.
Í umræðunni um Smámunasafnið komu upp margar góðar hugmyndir og við ætlum að grípa a.m.k. eina þeirra í sumar. Til stendur að halda sýningar í suðursal Smámunasafnsins og heldur Samúel Jóhannsson, myndlistarmaður úr Eyjafjarðarsveit, fyrstu sýninguna. Í haust verður Minjasafnið með sýningu á ljósmyndum og gripum sem safnið varðveitir en eiga uppruna sinn í Eyjafjarðarsveit. Þetta gerum við í góðu samkomulagi við núverandi húseigendur.

Sigríður Rósa, verður í brúnni í sumar, en þar sem Minjasafnið tók við safninu með skömmum fyrirvara vantar fólk í afleysingu. Þá eru allir þeir sem lýstu áhuga á áframhaldandi opnun Smámunasafnsins velkomnir til að aðstoða okkur við að halda safninu opnu.
Áhugasamir geta haft samband við Harald Þór á Minjasafninu – 462-4162 eða í tölvupósti minjasafnid@minjasafnid.is.

 


Bæjakeppni Funa 2023
Bæjakeppni Funa verður haldin á Melgerðismelum 24. júní og hefst kl. 14:00, skráning byrjar kl. 13:00.
Keppt verður í Pollaflokki, barnaflokki, unglingaflokki, ungmennaflokki, kvennaflokki og karlaflokki.
Þátttaka er öllum opin. Sjoppan opin, heitar vöfflur og pylsur.
Allir velkomnir, Hestamannafélagið Funi.

 


Ytri-Varðgjá Vaðlaskógur, Eyjafjarðarsveit - kynning aðal- og deiliskipulagstillögu vegna hótelbyggingar
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum þann 11. maí 2023 að vísa
drögum að aðal- og deiliskipulagstillögu vegna breytingar á aðalskipulagi
Eyjafjarðarsveitar 2018-2030 og vegna breytingar á deiliskipulagi baðstaðar í landi
Ytri-Varðgjár, í kynningu skv. 2. mgr. 30. gr. og 4. mgr. 40 gr. skipulagslaga
nr. 123/2010. Aðalskipulagsbreytingin lýtur að því að verslunar- og þjónustusvæði
VÞ22 er stækkað til suðurs og nær yfir hluta sem í núverandi aðalskipulagi eru skilgreind sem íbúðarsvæði og skógræktar- og landgræðslusvæði. Breytingin miðar að því að innan svæðis VÞ22 verði heimilt að reisa hótel. Breyting á deiliskipulaginu felur í sér að skipulagssvæðið stækkar úr 2,6 ha í 5,3 ha, þannig að það nær yfir fyrirhugað hótel og aðkomusvæði. Á hótellóðinni verði heimilt að reisa allt að 5 hæða hótel með allt að 120 herbergjum, auk bílgeymslu og þjónusturýmis. Innan lóðar hótels er gert ráð fyrir bílastæðum og aðkomusvæði vestan og sunnan byggingarreits auk þess sem gert er ráð fyrir laug sem nær frá núverandi laug Skógarbaða að hóteli.
Skipulagsverkefnið tekur til framkvæmda sem tilgreindar eru í 12.04 viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021 og fylgja skipulagstillögunum umhverfisskýrsla.

Opinn kynningarfundur vegna verkefnisins fer fram í matsal Hrafnagilsskóla, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, kl. 20:00 þriðjudaginn 27. júní 2023. Þar munu fulltrúar sveitarstjórnar og aðstandenda verkefnisins kynna skipulagstillögurnar og svara fyrirspurnum um málið frá fundargestum.

Skipulagstillögurnar eru aðgengilegar á sveitarskrifstofu Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, milli 21. júní og 19. júlí 2023 sem og á heimasíðu sveitarfélagsins, www.esveit.is. Meðan á kynningartímabilinu stendur gefst almenningi kostur á að koma ábendingum eða athugasemdum vegna skipulagstillögunnar á framfæri við skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins. Hægt er að gera athugsemdir við skipulagstillögurnar til miðvikudagsins 19. júlí 2023. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast til Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9, 605 Akureyri eða í tölvupósti á netfangið sbe@sbe.is.
Skipulagsfulltrúi.

Getum við bætt efni síðunnar?