Auglýsingablaðið

1199. TBL 28. júní 2023

Auglýsingablað 1199. tbl. 15. árg. 28. júní 2023.

 


Skyndihjálparnámskeið

Skyndihjálparnámskeið verður í boði fyrir ungmenni fædd 2007-2009, búsett í Eyjafjarðarsveit, miðvikudaginn 5. júlí kl. 13:00. Ekkert þátttökugjald. Skráning á netfang vinnuskoli@esveit.is.

 


Umsjónarmaður eignasjóðs Eyjafjarðarsveitar

Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða umsjónarmann eignasjóðs Eyjafjarðarsveitar. Starfið felst í almennri umsjón fasteigna sveitarfélagsins og umhverfis, eftirliti með ástandi eigna og gerð fjárhagsáætlana.

Umsjónarmaður eignasjóðs sinnir viðhaldsáætlanagerð, auk annarra verkefna, svo sem viðhaldi gatna, lagna og fleira sem til fellur og heyra undir verkefni eignasjóðs. Umsjónarmaður eignasjóðs sinnir einnig minniháttar framkvæmdum og viðhaldi á vegum sveitarfélagsins. Umsjónarmaður leitar eftir tilboðum og semur við verktaka um stærri verk og hefur eftirlit með framkvæmd verkefna. Umsjónarmaður starfar sem verkstjóri yfir öðrum starfsmönnum eignasjóðs og hefur samskipti við notendur fasteigna og forstöðumenn þeirra. Umsjónarmaður situr fundi framkvæmdaráðs. Næsti yfirmaður umsjónarmanns er sveitarstjóri. Skilyrði er að viðkomandi hafi bílpróf og geti unnið utan venjulegs dagvinnutíma í tilfallandi tilvikum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Æskilegt er að umsækjandi hafi iðnmenntun eða aðra menntun á sviði bygginga sem nýtist í starfi. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í starfi, heilsuhraustur, duglegur, skapgóður og tilbúinn til að takast á við margvísleg verkefni. Við mat á umsóknum verður auk þess horft til reynslu umsækjanda af áætlanagerð og verkumsjón. Gert er ráð fyrir að umsækjandi búi yfir tölvu- og snjallsímakunnáttu.

Um laun fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir um starfið, ásamt ferilskrá og tilvísun til tveggja meðmælenda, skal senda á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9, 605 Akureyri, eða á netfang skrifstofustjóra, stefan@esveit.is merkt „Eignasjóður 2306015“ í efnislínu (e. subject).

Umsóknir skulu hafa borist á skrifstofu eða í tölvupósti eigi síðar en 14. júlí 2023.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Árnason, skrifstofustjóri í síma 463-0600.

 


Leikskólinn Krummakot auglýsir eftir deildarstjóra í fullt starf

Leikskólinn er í Hrafnagilshverfi, aðeins tíu kílómetra sunnan Akureyrar. Á Krummakoti eru 69 dásamleg börn sem eru á aldrinum 1-6 ára. Svæðið í kringum skólann er sannkölluð náttúruperla, útikennslusvæðið stórt og gönguleiðir víða. Við leggjum áherslu á jákvæðan aga, söguaðferð og útikennslu. Starfsmannahópurinn á Krummakoti er öflugur og stendur þétt saman. Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands. Unnið er að byggingu nýs húsnæðis fyrir leikskólann sem stefnt er á að opna árið 2024/2025 og gefst því færi á að taka þátt í spennandi tímum og mótun starfsins í nýju húsnæði.

Menntunar-og hæfniskröfur

  • Leyfi til að nota starfsheitið kennari
  • Færni í að vinna í stjórnendateymi
  • Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði, góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
  • Góð íslenskukunnátta skilyrði
  • Metnaður og áhugi til að þróa gott skólastarf

Umsóknarfestur er til 3. júlí 2023.

Umsóknum skal fylgja ferilskrá og upplýsingar um meðmælendur. Öllum umsóknum verður svarað. Frekari upplýsingar veitir Erna Káradóttir leikskólastjóri í síma 464-8120, netfang erna@krummi.is

Getum við bætt efni síðunnar?