Umsókn um stofnun lögbýlis

skv. V. kafla jarðalaga nr. 81/2004 á sviði landbúnaðar eða annarrar atvinnugreinar.

Persónuupplýsingar
Með dvalarstað er átt við þann stað sem þú dvelur á meðan á umsóknarferlinu stendur. Einungis skal fylla út í þennan dálk ef dvalarstaður er annar en lögheimili.
Ef umskjendur eru fleiri en einn ber báðum/öllum að skila inn þessu fylgiblaði. Ef eigendur eru fjölmargir eða félag er eigandi jarðar er nægilegt að til þess bær fyrirsvarsmaður skili inn þessu eyðublaði.
Upplýsingar um land sem óskað er eftir að stofna lögbýli á

ATH
Þegar leyfi landbúnaðarráðherra til stofnunar lögbýlis hefur verið gefið út skal leyfishafi tilkynna örnefnanefnd um heiti lögbýlisins í samræmið við ákvæði laga nr. 35/1953, um bæjanöfn o.fl.

Húsakostur sem fylgir jörðinni/landinu og/eða áformaður húsakostur