Ársreikningur Eyjafjarðarsveitar 2018

Á fundi sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar 24. apríl  var ársreikningur Eyjafjarðarsveitar fyrir árið 2018   lagður fram til fyrri umræðu. 

Heildartekjur A og B hluta voru 1,043 m. kr., sem er um 2,6 % hækkun frá fyrra ári og 5% yfir fjárhagsáætlun ársins. 

Heildargjöld án fjármagnsliða, voru 959,2 m.kr en það er um 1,1% hækkun frá fyrra ári og 5% umfram fjárhagsáætlun ársins.

Veltufé frá rekstri var 83,0 millj. kr. á árinu samanborið við 63,9 millj. kr. á fyrra ári.

Ekki voru tekin ný lán á árinu 2018 en eldri lán voru greidd niður um 16,2 m.kr.  Langtímaskuldir í árslok voru 132,2 millj. kr.

Heildar skuldir og skuldbindingar í árslok 2018,  voru kr. 266 m.kr. og er skuldahlutfallið 26% og skuldaviðmið  16% samkv. skilgreiningu í reglugerð.  Leyfilegt hámark skuldahlutfalls er 150%.

Fjarfesting í varanlegum rekstrarfjármunum á árinu 2018 nam 119,9 millj.