Fjárhagsáætlun 2011

Fjárhagsáætlun Eyjafjarðarsveitar fyrir árið 2011 var tekin til síðari umræðu 10. desember s.l.   Fjárhagsáætlun ársins 2011 gerir ráð fyrir hallalausum rekstri. Gert er ráð fyrir að öllum gjaldskrárhækkunum sé haldið í lágmarki.  En vegna aukins kostnaðar verður þó að  hækka  holræsagjald, rotþróargjald  og  sorpgjald.   Gjaldskrá leikskóla og skólavistunar verður óbreytt.   
Áætlunin endurspeglar sterka stöðu Eyjafjarðarsveitar og er í áætluninni gert ráð fyrir meiri fjárfestingum og meira viðhaldi fasteigna en verið hefur síðan 2007.     Samþykkt var  fjárfestingaáætlun kr. 86,1 millj. og  áætlun um viðhald fasteigna kr. 20,0 millj.
Ekki er gert ráð fyrir neinum nýjum lántökum en afborganir lána á árinu 2011 eru áætlaðar kr. 23,4 millj.
Niðurstöðutölur úr fjárhagsáætlun Eyjafjarðarsveitar fyrir árið 2011 í þús. kr.:
Tekjur                                             kr. 656.160
Gjöld án fjármagnsliða                      kr. 590.861
Fjármunatekjur og gjöld                    kr.    2.237
Rekstrarniðurstaða                           kr.   53.062
Veltufé frá rekstri                             kr.   73.096
Fjárfestingarhreyfingar                      kr.   52.100
Afborganir lána                                kr.   23.440
Lækkun á handbæru fé                     kr.      5.443

Meðal verkefna sem fyrirhuguð eru á árinu 2011 eru: 
 
Innrétting og  flutningur á skrifstofu sveitarfélagsins á efstu hæð heimavistarhúss Hrafnagilsskóla.  
Færsla á eldhúsi Hrafnagilsskóla uppá 1. hæð svo og innrétting á kennsluaðstöðu fyrir heimilisfræði sem verður þar sem eldhús skólans er nú staðsett.
Leiktæki á lóð Hrafnagilsskóla.
Lagfæringar að aðstöðu fatlaðra í Freyvangi og Laugarborg.
Lagfæringar á matsal Hrafnagilsskóla.
Þá er fyrirhugað að selja núverandi skrifstofuhúsnæði á Syðra Laugalandi.