Fjárhagsáætlun Eyjafjarðarsveitar fyrir árið 2013 var tekin til síðari umræðu 14. desember s.l.

 Áætlunin endurspeglar sterka stöðu Eyjafjarðarsveitar og er gert ráð fyrir hallausum rekstri sveitarfélagsins 2013. 
Gjaldskrá leikskóla mun  lækka auk þess sem afsláttur til námsmanna, einstæðraforeldra og atvinnulausra mun hækka.
Öðrum gjaldskrárbreytingum er haldið í lágmarki.     
Í áætlunni er gert ráð fyrir fjárfestingum fyrir kr. 19.5 millj. og  unnið verði áfram að  viðhaldi fasteigna.
Ekki er gert ráð fyrir neinum nýjum lántökum á árinu en afborganir lána á árinu 2013 eru áætlaðar kr. 26,9 millj.
Niðurstöðutölur úr fjárhagsáætlun Eyjafjarðarsveitar fyrir árið 2013 í þús. kr.:
Tekjur                                       kr.  733.778
Gjöld án fjármagnsliða        kr.  706.908
Fjármunatekjur og gjöld      kr.   (8.124)
Rekstrarniðurstaða              kr.   18.747
Veltufé frá rekstri                   kr.   47.333
Fjárfestingarhreyfingar       kr.   19.440
Afborganir lána                     kr.   26.900
Hækkun á handbæru fé      kr.      934