Fundir um þjóðlendukröfur

Með vísan til kynningar í síðasta Auglýsingablaði er hér með auglýstur fundur um þjóðlendukröfur fjármálaráðherra fimmtudaginn 17. apríl n. k. í Hlíðarbæ kl. 13:30 og í Freyvangi kl. 20:30.

Dagskrá.
1. Fulltrúar úr stjórn Landssamtaka landeigenda gera grein fyrir aðkomu félagsins að áður birtum kröfum og fjalla sérstaklega um kröfur um þjóðlendur á vestanverðu Norðurlandi, syðri hluta, sem Eyjafjarðarsýslu tilheyrir.

2. Lögfræðingar lýsa afstöðu sinni og bjóða þjónustu.
Friðbjörn Garðarsson hdl.
Gunnar Sólnes hrl.
Ólafur Björnsson hrl.
Páll Arnór Pálsson hrl.

Báðir fundirnir eru ætlaðir viðkomandi landeigendum í Hörgárbyggð, Eyjafjarðarsveit og Akureyrarbæ, eftir því sem best hentar hverjum og einum.

Vakin er athygli á að frestur til að lýsa kröfum til eignaréttinda innan kröfusvæðisins er til mánudagsins 30. júní 2008.

Nauðsynlegt er að hver landeigandi semji við lögfræðing til að annast þessa kröfulýsingu og aðra hagsmunagæslu í málinu.

Lögð er áhersla á að hver landeigandi láti alls ekki undir höfuð leggjast að lýsa kröfum sínum til réttmætra eignaréttinda innan þess landsvæðis sem ríkið hefur nú gert kröfur til. Eftir því sem næst verður komist mun ríkið greiða allan eða nær allan kostnað við hagsmunagæslu landeigenda. Í því sambandi hefur óbyggðanefnd þó vakið athygli á að við mat á því hvort um nauðsynlegan málskostnað hafi verið að ræða sé henni heimilt að líta til þess hvort aðilar, sem svipaðra hagsmuna eiga að gæta, hafi sameinast um að nýta sé aðstoð sömu lögmanna og annarra sérfræðinga, enda rekist hagsmunir ekki á.

Nánari upplýsingar um kröfugerðina er að finna á www.obyggdanefnd.is . Þá eru gögn einnig fyrirliggjandi á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar og geta landeigendur fengið aðgang að þeim þar.

Sveitarstjóri.