Fundir um þjóðlendumál.

Fimmtudaginn 17. apríl 2008 voru haldnir tveir fundir um þjóðlendurkröfur fjármálaráðherra í  landeignir á syðri hluta svæðis  7 en innan þess svæðis fellur innsti hlut Skagafjarðar, Hörgárbyggðar, Glerárdalur og Eyjafjarðarsveit.

Fundirnir voru haldnir í Hlíðarbæ og í Freyvangi. Yfir hundrað manns mættu á fundina. Fulltrúar úr stjórn Landssamtaka landeigenda á Íslandi, þau Guðný Sverrisdóttir og Rögnvaldur Ólafsson,  gerðu ítarlega grein fyrir afstöðu samtakanna til þjóðlendumálanna og framgöngu ríkisvaldsins sem og þeim aðgerðum sem samtökin hafa gripið til í þeim tilgangi að fá ríkisvaldið til að stilla kröfum sínum í hóf.  M. a hafa þau beitt sér fyrir breytingu á lögum um þjóðlendur o. fl. frá árini 1998 í þeim tilgangi að trygga landeigendum  sterkari stöðu og  afmarka betur þau svæði sem kröfugerð ríkisvaldsins beindist þá gegn.  
Það var samdóma álit Guðnýjar og Rögnvalds að sú kröfugerð sem hér er til umjöllunar gangi óvenju langt . Þinglýst landamerkjabréf eru ekki virt,  krafa er gerð í sameiginleg afréttar- og beitarlönd, og farið er niður í miðjar fjallshlíðar o. fl.  Lögfræðingar sem á fundunum voru og boðið hafa landeigendum aðstoð sín tóku mjög undir þessa gagnrýni og hvöttu  alla landeigendur til að bregðas til varnar. Samstaðan skipti máli.