Kæri íbúi - Dear resident - Drodzy mieszkańcy

Fréttir

Nú fer fram könnun meðal íbúa landsins vegna rannsókna á þjónustusókn sem Maskína framkvæmir fyrir hönd Byggðastofnunar. Niðurstöður munu nýtast í vinnu við eflingu byggða um land allt. Könnunin er liður í að skilgreina þjónustusvæði, greina hvort þjónustustig sé sambærilegt og fá mynd af viðhorfum íbúa mismunandi svæða til breytinga á þjónustu. Sérstaklega er mikilvægt að fá svörun úr dreifðum byggðum landsins svo unnt verði að vinna með niðurstöðurnar þannig að sem réttust mynd fáist einnig af þjónustusókn íbúa í fámennum byggðarlögum. Þar skiptir hvert svar miklu máli.


Kæri íbúi

Hvaða þjónusta skiptir þig máli í þinni heimabyggð?
Taktu þátt í Þjónustukönnun Byggðastofnunar, þín þátttaka er mikilvæg!
Smelltu hér til að taka þátt: www.maskina.is/byggdastofnun
Sjá nánari upplýsingar um þjónustukönnun

 

Dear resident
What services are important to you in your local community?
Your participation in the Icelandic Regional Development Institute’s service survey is important!
Open survey: www.maskina.is/byggdastofnun
Further information regarding the survey


Drodzy mieszkańcy
Jakie usługi są dla Ciebie ważne w Twoim rejonie?
Weź udział w ankiecie badawczej Byggðastofnun, Twój udział jest ważny!
Odpowiedz na ankietę: www.maskina.is/byggdastofnun
Zobacz więcej informacji o ankiecie