Leikskólinn Krummakot í Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða leikskólakennara eða starfsmenn með aðra uppeldismenntun.

Leikskólinn Krummakot í Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða leikskólakennara eða starfsmenn með aðra uppeldismenntun.

• 100% stöðu í veikindaafleysingar frá 23. janúar til 8. júlí 2017.
• 100% stöðu vegna fæðingarorlofs í apríl n.k.
Krummakot er þriggja deilda leikskóli með rúmlega 60 nemendur og eru deildir aldursskiptar. Verið er að innleiða uppeldisstefnuna Jákvæðan aga og markvisst unnið með málrækt, dygðir, umhverfisstarf, hreyfingu, myndlist og tónlist. Leitað er eftir fólki sem hefur gleði og ánægju af að starfa með börnum, býr yfir metnaði og á auðvelt með traust og lipur samskipti. Góð íslenskukunnátta er skilyrði fyrir starfinu.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags leikskólakennara og Launanefndar sveitarfélaga.
Ef ekki fæst leikskólakennari eða einstaklingur með aðra uppeldismenntun í störfin eru aðrar umsóknir teknar til skoðunar.
Launakjör eru þá samkvæmt kjarasamningi Einingar-Iðju og Launanefndar sveitarfélaga.

Krummakot vinnur markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á vinnustaðnum og hvetur karla jafnt sem konur að sækja um starfið. Það er til samræmis við jafnréttislög no. 10/2008

Umsóknum skal fylgja ferilskrá og nöfn meðmælenda sem hafa má samband við.

Allar nánari upplýsingar veitir Hugrún Sigmundsdóttir leikskólastjóri í síma 464-8120/ 892-7461, netfang hugruns@krummi.is
Heimasíða Krummakots er www.krummi.is
Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2017.