Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024

Svæðisskipulagsauglýsingar

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar auglýsir hér með tillögu að Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012 – 2024.  Sveitarstjórnir allra þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að skipulagstillögunni hafa samþykkt hana til auglýsingar, en sveitarfélögin eru þessi:

Grýtubakkahreppur
Svalbarðsstrandarhreppur
Akureyri
Eyjafjarðarsveit
Hörgársveit
Dalvíkurbyggð
Fjallabyggð

Eftirtaldir efnisþættir eru teknir til umfjöllunar í skipulagstillögunni:
a) Almenn stefna um byggðaþróun
b) Samgöngur:
• Vegamál (jarðgöng)
• Hafnamál (vöruhafnir)
• Flugmál (Akureyrar¬flugvöllur)
c) Iðnaðarsvæði
d) Stefna um nýtingu landbúnaðarlands
e) Efnistökusvæði
f) Vatnsverndarsvæði
g) Meðhöndlun úrgangs
h) Strandsvæði Eyjafjarðar, flokkun.
i) Veitukerfi: Flutningslínur raforku

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta gefst kostur á að gera athugasemdir við tillöguna áður en athugasemdafresturinn rennur út eða fyrir 23. ágúst 2013.

Athugasemdum skal skila í skriflegu formi til:

Teiknistofu arkitekta, Gylfa Guðjónssonar og félaga ehf.,
Kaupangi við Mýrarveg,
601 Akureyri.

Eyjafjarðarsveit  27. júní 2013.

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar

Fylgigögn:
Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024, tillaga svæðisskipulagsnefndar, 3. júní 2013
- Umhverfisskýrsla, 3. júní 2013
- Helstu forsendur, 3. júní 2013