Aðalskipulagauglýsingar

Tjarnavirkjun í Eyjafjaðrarsveit - breyting á aðalskipulagi og gerð deiliskipulags

Skipulags- og matslýsing: Unnið er að breytingu á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 og gerð deiliskipulags fyrir Tjarnavirkjun í Eyjafjarðarsveit. Skipulags- og matslýsing mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 12. október 2016 til og með 26. október 2016.
12.10.2016
Aðalskipulagsauglýsingar

Breytingar á aðalskipulagi

Breytingar á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti 9. júlí 2014 að auglýsa tillögu að viðauka við aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 skv. 1. mgr. 31 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Viðaukinn inniheldur viðbætur og breytingar á stefnumörkun og skilmálum aðalskipulagsins auk breytinga á landnotkun á skipulagsuppdrætti og samantekt á vinnureglum vegna skipulagsmála og framkvæmdaleyfa. Gerð er grein fyrir áhrifum breytinga í greinargerð.
15.07.2014
Aðalskipulagsauglýsingar

Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar 2005-2025- endurskoðun árið 2013 - skipulagslýsing

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samþykkt skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á Aðalskipulagi Ejafjarðarsveitar 2005-2025. Ætlunin er að yfirfara og lagfæra gildandi Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar þar sem landnotkunarflokkar verða uppfærðir miðað við þær breytingar sem orðið hafa á aðalskipulagi síðan það var staðfest og lagfæra texta og gera hann skýrari þar sem reynslan hefur sýnt að þörf sé á því.
14.03.2013
Aðalskipulagsauglýsingar

Syðri-Varðgjá, aðalskipulagsbreyting

Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar, 16 ágúst 2011, er hér með auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025, vegna landnotkunar að Syðri-Varðgjá, skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
26.03.2012
Aðalskipulagsauglýsingar