Deiliskipulagsauglýsingar

Þórustaðir II, Eyjafjarðarsveit – breyting á gildandi deiliskipulagi

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum þann 16. apríl 2020 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir íbúðarsvæði í landi Þórustaða II í Eyjafjarðarsveit skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er um 2,3 ha að flatarmáli og er í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins skilgreint sem íbúðarsvæði ÍB20. Breytingin felst í að einni 2138 fm íbúðarlóð fyrir einbýlishús er bætt við deiliskipulag.
27.11.2020
Deiliskipulagsauglýsingar

Hrafnagilshverfi - skipulagslýsing aðal– og deiliskipulags

Lýsing vegna fyrirhugaðs deiliskipulags Hrafnagilshverfis er aðgengilega á heimasíðu sveitarfélagsins. Íbúum til hægðarauka er hægt að hlaða niður kortum af þéttbýlinu sem hægt er að nota við vangaveltur og til að koma tillögum á framfæri. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við lýsinguna til mánudagsins 19. október 2020.
23.09.2020
Fréttir Aðalskipulagsauglýsingar Deiliskipulagsauglýsingar

Kotra, Eyjafjarðarsveit – tillaga að deiliskipulagi fyrir annan áfanga íbúðarsvæðis í landi Kotru

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum þann 26. mars 2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir annan áfanga íbúðarsvæðis í landi Kotru í Eyjafjarðarsveit skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er rúmir 6 ha að flatarmáli og er í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins skilgreint sem íbúðarsvæði ÍB13. Skipulagssvæðið afmarkast af lóð gistiheimilisins Hafdals hotel í vestri, landamerkjum Ytri-Varðgjár í norðri og skipulagsmörkum fyrri áfanga íbúðarsvæðis ÍB13 í suðri.
30.03.2020
Fréttir Deiliskipulagsauglýsingar

Skipulagslýsing deiliskipulags Kotru

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 23. janúar sl. að vísa skipulagslýsingu fyrir 2. áfanga íbúðarsvæðis í Kotru (Syðri-Varðgjá) í lögformlegt kynningarferli. Skipulagsverkefnið tekur til svæðis sem skilgreint er sem íbúðarsvæði ÍB12 í aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2018-2030 og liggur austan Veigastaðavegar en norðan 1. áfanga íbúðarsvæðis í Kotru sem deiliskipulagður var árið 2019.
05.02.2020
Deiliskipulagsauglýsingar

Skipulagslýsing deiliskipulags

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglýsir skipulagslýsingar skv. 3. mgr. 40 gr. skipulagslaga vegna deiliskipulags fyrir athafnasvæði í landi Stokkahlaða. Svæðið er auðkennt AT4 í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins og mun deiliskipulagið taka til byggingar tveggja húsa sem nýtt verða sem atvinnu- og geymsluhúsnæði. Lýsingin mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 18. júní 2019 til og með 2. júlí 2019. Lýsingin verður einnig aðgengileg á vef sveitarfélagsins, esveit.is.
19.06.2019
Deiliskipulagsauglýsingar

Deiliskipulagstillaga

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglýsir tillögu að deiliskipulagi skv. 1. mgr. 41 gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir eftirtalin verkefni: Svönulundur úr landi Holtsels – íbúðarsvæði fyrir eitt einbýlishús. Kotra úr landi Syðri-Varðgjár – íbúðarsvæði fyrir sex einbýlishús. Arnarholt úr landi Leifsstaða – frístundasvæði fyrir fjögur frístundahús.
29.03.2019
Deiliskipulagsauglýsingar

Torfur, Eyjafjarðarsveit – tillaga að deiliskipulagi fyrir svínabú

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum þann 29. nóvember 2018 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir svínabú í landi Torfa í Eyjafjarðarsveit skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
03.01.2019
Deiliskipulagsauglýsingar

Skipulags- og matslýsing deiliskipulags fyrir svínabú í landi Torfna í Eyjafjarðarsveit.

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti þann 1. október 2018 að kynna skipulags- og matslýsingu vegna vinnu deiliskipulags fyrir svínabú í landi Torfna skv. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er um 17,5 ha að stærð og er staðsett við Eyjafjarðarbraut vestari rétt sunnan Finnastaðaár. Byggingaráformin fela í sér byggingu tveggja gripahúsa alls um 5700 fm að flatarmáli sem rúma munu um 400 gyltur og 2400 grísi.
02.10.2018
Deiliskipulagsauglýsingar

Efnisnáma í landi Hvamms – tillaga að deiliskipulagi

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti þann 8. júní 2016 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir efnisnámu í landi Hvamms skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og fylgir henni umhverfisskýrsla.
13.06.2016
Deiliskipulagsauglýsingar

Tillaga að deiliskipulagi

Tillaga að deiliskipulagi svæðis fyrir ferðaþjónustu í landi Syðri-Varðgjár, Eyjafjarðarsveit Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti þann 11. júní 2012 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir ferðaþjónustu í landi Syðri-Varðgjár skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið nær til verslunar- og þjónustusvæðis, sem merkt verður VÞ5-a með breytingu á Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025 sem auglýst er samhliða auglýsingu þessari. Í tillögunni er gert ráð fyrir nýju gistihúsi og íbúðarhúsi.
15.07.2014
Deiliskipulagsauglýsingar